Digital kartografi i det byhistoriske arbejde

12.02.2018 | Emma Barnhøj Jeppesen

Dato tor 29 jan
Tid 10:00 17:00
Sted Aarhus Universitet, Søauditoriet

Brugen af moderne digital kartografi (GIS) vinder i stigende grad frem i arbejdet med og formidlingen af de danske byers historie blandt flere faggrupper, og mulighederne udvides konstant i takt med den teknologiske udvikling. Med dette seminar ønsker vi at åbne vejen for en fremtidig koordinering af kræfterne for at bringe den byhistoriske kartografi ind i den digitale dimension. Arrangementet vil bestå dels af oplæg til mere generelle diskussioner af relevant kildemateriale, metoder og perspektiver, dels af præsentationer af allerede iværksatte projekter, der inddrager den digitale indgangsvinkel på meget forskellige måder i forsknings- og formidlingsmæssige sammenhænge.  

Seminar