Den lille bys historie 1850-2000

D. 23. januar 2020 afholdes et seminar i Aarhus om de mindre købstæder og de større stationsbyers moderne historie.

09.10.2019 | Emma Barnhøj Jeppesen

Dato tor 23 jan
Tid 00:00 00:00
Sted Tid og sted følger

Til seminaret taler Sidsel Eriksen om “(Provins)byen som velfærdsleverandør,” og to igangværende ph.d.-projekter om den lille bys historie præsenteres. Vi ønsker med dette call at invitere flere til at tage ordet.

Vi inviterer byhistorikere – fra arkiver og museer såvel som fra universiteterne – til at fortælle om deres arbejde med mindre byers historie. Oplæg kan tage udgangspunkt i konkrete projekter, metodiske og teoretiske overvejer eller andre perspektiver inden for rammerne af det skitserede. Abstracts (maks. 300 ord) sendes til cr@cas.au.dk senest 15. november 2019. Nærmere om tid og sted følger. 

Læs mere om seminaret her.

Seminar