De danske havnes historie og kulturmiljø 1800-2000

12.02.2018 | Emma Barnhøj Jeppesen

Dato man 24 maj
Tid 10:00 16:00
Sted Landsarkivet for Sjælland

Tid og sted

Mandag 24. maj 2004 kl. 10.00-16.00
Landsarkivet for Sjælland
Jagtvej 10, København


Program

10.00 Søren Bitsch Christensen: Velkomst på vegne af forskningsnetværket
Jørgen Mikkelsen og Ole Mortensøn: Indledning om havne.

10.30 Michael Bruus (stud.mag., Dansk Center for Byhistorie): Købstadshavne omkring 1800, typer, problemer og løsninger.

11.00Pause.

11.10 Mikkel Kühl (Museerne i Ærøskøbing Kommune): Ærøskøbing Havn.

11.40 Christine Keitsch (Flensburg): Flensburg Hafen.

12.10 Steffen E. Jørgensen (Landsarkivet for Nørrejylland): Statshavneadministrationens udvikling mellem 1868 – 2000

12.40 Frokost.

13.30 Tommy P. Christensen (Malmö museers dokumentationsenhed): Færgebro, skibsbro eller brygge – et havnemiljø uden havn?

14.00 Henrik Harnow (Odense Bys Museer): Odense Havn og Kanal - et historisk kulturmiljø som moderne byudviklingsområde.

14.30 Morten Hahn-Pedersen (Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg): Havne og infrastruktur: Forskellige aktører - forskellige krav. Et case study om Esbjerg Havn.

15.00 Pause

15.15 Mads Findal Andreasen (Kalundborg og Omegns Museer): Kalundborg Havn.

15.45 Poul Jensen (arkitekt, København): Islands Brygge, København

16.15 Afslutning

Tilmelding

Tilmelding til mail@byhistorie.dk . Der angives navn og institution.

Deltagelse og kaffe er gratis

Seminar