De danske byers historie 1750-1945

Tirsdag 1. februar (Den Gamle By)

Aflyst

Fredag 4. februar (AU)

Tema: Byudvikling 1914-1945
Christian Wichmann Matthiessen: Danske byers vækst kapitel 4
Decentralisering 1901-60, s. 47-57 (13 s.)

Introduktion til foråret og bacheloropgaver.

Tirsdag 8. februar (Den Gamle By)

Tema: Stationsbyer
Litteratur: 
Niels Peter Stilling: De nye byer. Stationsbyernes befolkningsforhold og funktion 1840-1940, 1987, s. 140-180, 475-484 (51 s.) 
Arbejdsspørgsmål: På s. 142-144 nævnes en række bytyper, som var gældende for stationsbyerne. Overvej for hver enkelte bytype hvad forskellen var mellem stationsbyer og købstæder.

Fredag 11. februar (AU)

Tema: Fattigvæsen ca. 1850-1945 
Litteratur: 
Inge Bundsgaard og Peter Korsgaard: ”Fra fattigforsorg til socialpolitik. Kommunal socialforsorg fra 1800-tallet til i dag”, i Per Boje m.fl. (red.): Folkestyre i by og på land. Danske Kommuner gennem 150 år, Herning 1991, s. 161-189 (19 s.) 
Kilder: 
Gruppe 1: Tag på Erhvervsarkivet og find forskl. regulativer for Fattigvæsenets Fattiggård og Arbejdsanstalt (f.eks. reglementer, instruks for inspektørerne, opsynsmanden og økonomen) i Århus 1851 og ca. 1870. Fremlæg dets forskningsmæssige anvendelse for holdet, f.eks. synet på fattige, pligter og rettigheder (20 minutter). Materialet er lagt frem på Erhvervsarkivets læsesal. Tag kopier af de vigtigste dokumenter til holdet.

Tirsdag 15. februar (Den Gamle By)

Tema: Den politiske offentlighed 
Litteratur: 
Klaus Bruhn Jensen (red.): Dansk mediehistorie Bind 1 Mediernes forhistorie og 1840-1880, Gylling 1996, s. 93-120, 188-209 + noter s. 220-224 (53 s.) 
Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser 1634-1989 bd. 2. 1848-1917, 1989, s. 77-86 (10 s.). 
Mogens Bendixen: ”Da Herning havde seks daglige aviser : hvorfor de kom - og hvorfor de fleste forsvandt”, Herning-bogen 1984, s. 5-43 (39 s.) 
Kilder 
Gruppe 2: 
Tag på Erhvervsarkivet. Find tre eksempler ca. 1860 – 1900 – 1930 på valgmøder via kartoteket Sejrs Sedler, der har noteret indholdet i Århus Stiftstidende. Fremlæg ligheder og forskelle for holdet (20 minutter). Tag kopier af de vigtigste dokumenter til holdet. 
Gruppe 3: 
Tag på Erhvervarkivet eller Statsbiblioteket. Lån de to Århusaviser Demokraten og Århus Stiftstidende fra dagene omkring Hans Broges død i 1908. Beskriv avisernes partipolitiske baggrund (se Niels Thomsen: Danske aviser), noter andre forskelle i indholdet af de to aviser og fremlæg for holdet (20 minutter). Tag kopier af de vigtigste dokumenter til holdet.

Fredag 18. februar (AU)

Tema: Børn og unge 
Litteratur: 
Erik Korr Johansen: ”Børneliv i Århus – før og nu”, i Ib Gejl (red.): Byens børn. Århusbørn i lys og skygge, Århus 1983, s. 9-33 (24 s.) 
Ning de Coninck-Smith: "...paa den mest ryggesløse Maade". Et kapitel af gadedrengenes historie, i Den Jyske Historiker 1991, nr. 91, s. 71-91 (21 s.) 
Kilder: 
Gruppe 4: Tag på Erhvervsarkivet og find en sag fra Værgerådet efter 1915. Findes i Århus Socialvæsens arkiv. Fremlæg sagen for holdet (20 minutter). Tag kopier af de vigtigste dokumenter til holdet.

Tirsdag 22. februar (Den Gamle By)

Tema: Storbymentalitet og kontrol 
Litteratur: 
Karen Lützen: ”Byen”, kap. 2 og 4 i Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-talles København, Kbh. 1998, s. 51-78 og 103-117 (43 s.) 
Kilder: 
Gruppe 5: 
Landsarkivet for Sjælland: Helsingør byfogedarkiv: Protokoller over rejsende 1824 (1 bd.) og 1888-1903 (1 bd.). Gruppen skal bestille protokollerne til Erhvervsarkivet og fremlægge indholdet for holdet 20 minutter. (Se Sjællandske Retsbetjentarkiver indtil 1919, 1974, s. 122f.) Tag kopier af de vigtigste dokumenter til holdet. 
Gruppe 6: 
Landsarkivet for Sjælland: Helsingør byfogedarkiv: Protokoller over mistænkelige personer 1836-1904 (1 bd.) Gruppen skal bestille protokollerne til Erhvervsarkivet og fremlægge indholdet for holdet 20 minutter. (Se Sjællandske Retsbetjentarkiver indtil 1919, 1974, s. 120.) Tag kopier af de vigtigste dokumenter til holdet.

Fredag 25. februar (AU)

Tema: Byplanlægning før 1945 
Litteratur: Bo Larsson og Ole Thomassen: ”Urban Planning in Denmark”, i Thomas Hall (ed.): Planning and Urban Growth in the Nordic Countries, London 1991, s. 6-30 (25 s.) Resten af artiklen vedlægges til orientering! 
Gæsteforelæsning: 
Jeppe Norskov Kristensen, ph.d.-studerende, Dansk Center for Byhistorie: 
Byplanlægning som offentlig forvaltningsaktivitet 1840-1940

Tirsdag 1. marts (Den Gamle By)

Midtvejsevaluering 
Tema: Århus’ historie 
Litteratur 
Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie 1870-1945, 1998: Kap. 1 af Jørgen Fink ”Byens rum” s. 7-76 (70 s.)

Fredag 4. marts (AU)

Tema: Århus’ historie 
Litteratur 
Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie 1870-1945, 1998: Kap. 2 ”Byens mennesker” af Bodil Olesen, s. 77-154 (78 s.)

Tirsdag 8. marts (Den Gamle By)

Tema: Århus’ historie 
Rundvisning i byen: 
Gruppe 1: Vis os udvalgte steder i byen omtalt i kapitel 1. Forklar os baggrunden for stedet/bygningen/byrummet. 
Gruppe 2: Kapitel 2.

Fredag 11. marts (AU)

Tema: De nye bykvarterer 
Litteratur: 
Jeppe Norskov Kristensen: ”Trøjborg – et indflytterkvarter i Århus omkring 1910”, i Århus Stifts Årbøger 2001, s. 32-51 (20 s.). 
Kilder: 
Beboelseshistorie (uddeles senere).

Tirsdag 15. marts (Den Gamle By)

Tema: Industribyen på museum – et oplæg til opgaveemner 
Gæsteforelæsning: Museumsinspektør Allan Leth Frandsen, Den Gamle By: 
Præsentation af planlægningen af et 1900-talskvarter i Den Gamle By.

Fredag 18. marts (AU)

Tema: Århus’ historie 
Litteratur 
Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie 1870-1945, 1998: Kap. 3 ”Byens liv” af Erik Korr Johansen s. 157-213 (57 s.).

Tirsdag 22. marts (Den Gamle By)

Tema: Århus’ historie 
Litteratur 
Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie 1870-1945, 1998: Kap. 4 ”Kultur og fritid” af Ib Gejl s. 215-267 (52 s.)

Fredag 25. marts

Fri – Langfredag

Tirsdag 29. marts (Den Gamle By)

Tema: Århus’ historie 
Rundvisning i byen: 
Gruppe 3: Kapitel 3. 
Gruppe 4: Kapitel 4.

Fredag 1. april (AU)

Tema: Århus’ historie 
Litteratur: 
Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie 1870-1945, 1998: Kap. 5 ”Under uddannelse” af Henning Spure-Nielsen, s. 269-307 (38 s.)

Tirsdag 5. april (Den Gamle By)

Tema: Århus’ historie 
Litteratur 
Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie 1870-1945, 1998: Kap. 6 ”Byens styre” af Henrik Fode s. 309-362 (53 s.)

Fredag 8. april (AU)

Tema: Århus’ historie 
Rundvisning i byen: 
Gruppe 5: Kapitel 5. 
Gruppe 6: Kapitel 6.

Tirsdag 12. april (Den Gamle By)

Tema: Kommunesocialismen 
Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folke-pension. Viborg 1996 - Indledning – problemstilling, forskning, teori/metode, hypoteser s. 26-40 + afsnit Ivd. En sammenligning af København og Horsens, s. 173-224 (67 s.)

Fredag 15. april (AU)

Tema: Ikke planlagt

Tirsdag 19. april (Den Gamle By)

Aflyst.

Fredag 22. april

Fri – Bededag

Tirsdag 26. april (Den Gamle By)

Tema: Opgaveskrivning 
Fremlægning af synopser (obligatorisk!), min. 1 side med præsentation af problemstilling og anvendt materiale.

Fredag 29. april (AU)

Tema: Opgaveskrivning 
Fremlægning af synopser (obligatorisk!), min. 1 side med præsentation af problemstilling og anvendt materiale.

Tirsdag 3. maj (Den Gamle By)

Tema: Boligformer ca. 1880-1920 
Gæsteforelæsning: Museumsinspektør Birgitte Kjær, Den Gamle By

Fredag 13. maj (AU)

Tema: Opgaveskrivning – opsamling/problemer


I alt 617 sider.


Bacheloropgave afleveres ca. 1. juni.