Danske byers historie 1660-1945 (2002)

Beskrivelse

De danske byer bevæger sig i denne periode frem mod de moderne byer, internationalt orienterede og socialt og kulturelt sammensatte. Udviklingen falder i en række trin med tydelige kendetegn: Bykrisen frem til ca. 1780, derefter begyndende modernisering i takt med landboreformer og internationalisering af handelen 1780- 1850, efterfulgt af industrialisering og den store urbanisering 1850- 1920 og endelig byernes placering i det tidlige velfærdssamfund 1920-45.

Undervisningen vil forhåbentlig kunne suppleres med Dansk Center for Byhistories seminarrække med deltagelse af en lang række forskere, og den lægger under alle omstændigheder op til mange gode specialeemner.

Forløbet udbydes på Historisk Institut, Aarhus Universitet, bacheloruddannelsens 3. år/kandidatuddannelsen.

Undervisningen finder sted i det nye undervisningslokale i sidehuset til Møntmestergården i Den Gamle By

Undervisningsplan

Uge 36
Introduktion
Gruppeoplæg med temaer, perioder og begrundelse for byhistorie

Uge 37
”Byen i historien”, forelæsning v/SBC
Forelæsningsmanuskript (Word, 44K)
Richard Rodger: In pursuit of the indefinable? The urban variable reconsidered, i Steinar Supphellen (ed): Urban History. The Norwegian Tradition in a European Context, s. 47-56, Trondheim 1998, 10 s.

Uge 38
Ekskursion til København 19. september
Introduktion
Gruppeoplæg med temaer, perioder og begrundelse for byhistorie
Tema: Byhistorie – hvad, hvordan og hvorfor?

Litteratur:
Ola Svein Stugu: Hvordan forstå byen i det urbaniserte samfunnet? Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift 1, 2002, s. 49-53, 5 s.
Hans Chr. Johansen i Hans Chr. Johansen, Jørgen Mikkelsen og Jens Ole Christensen: Den danske garnisionby, i Gunnar Artéus (red.): Nordens garnisionsstäder. Slutrapport från ett forskningsprojekt, Stockholm 1997, s. 11-45 (primært til denne lektion s. 11-23 om dansk byudvikling fra 1600-tallet til nutiden), 35 s.

Tema: Københavns metropolisering 1870-1900
Program for ekskursionen (Word, 20K)

Litteratur:
Ulla Tofte: Charles Ambt og dansk byplanlægning 1870-1902, i Søren Bitsch Christensen (red.): Dansk byhistorisk forskning – en antologi, utrykt, 2002, 12 s.
Tim Knudsen: Storbyen støbes. København mellem kaos og byplan 1840-1917, s. 11-136 + litteratur og noter, i alt 157 s.

Uge 39
Ole Degn: De nyanlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800, i Grethe Authén Blom (red.): De anlagte steder på 1600- 1700-tallet. Det XVII. nordiske historikermøte Trondheim 1977, s. 9-48 (Urbaniseringsprocessen i Norden bd. 2), 40 s.

Uge 40
Litteratur:
Henrik Becker-Christensen: De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 1660-1750, Erhvervshistorisk Årbog 1979, s. 41-97, 56 s.

Uge 41
Oplæg v/SBC om centralstedsteorier og netværksmodeller på grundlag af Paul M. Hohenberg og Lynn Hollen Lees: The Making of Modern Europe, 1000-1950, Harvard University Press 1995 (1985), introduktionskapitlet om centralsteder og netværk, 26 s. (skal læses til uge 43)
Centralsteds- og netværkssystemer (Word, 52K) 

Litteratur:
Ole Degn: Byer, byhierarkier og byudvikling i Danmark 1550-1700, Historie 1988/89, s. 527-546, 20 s.

Uge 42
Efterårsferie

Uge 43
Litteratur:
Paul M. Hohenberg og Lynn Hollen Lees: The Making of Modern Europe, 1000-1950, Harvard University Press 1995 (1985), s.47-73 (27 s.)

Uge 44
Litteratur:
Håndværkets kulturhistorie: bd 2 Ole Degn og Inger Dübeck: Håndværket i fremgang. Perioden 1550-1700, s. 9-30, 138-178 og 187-217 (94 s.)

Uge 45
Materiale:
Noter til forvaltningshistorie (Word, 56K) 

Litteratur:
Dansk Forvaltningshistorie 1 Stat, forvaltning og samfund. Fra Middelalderen til 1901, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000, s. 80-82, 84-87 (E. Ladewig Petersen), 116-122 (Leon Jespersen), 174-177 (Gunner Lind), 261-265, 296-302 (Ole Feldbæk). I alt 31 s.

Uge 46
Litteratur:
1. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks arkitektur. Byens huse  – Byens plan, bd. 2, Kbh. 1979, s. 1-33 (33 s.)

Uge 47
Aflyst

Uge 48
Oplæg ved overinspektør Birgitte Kjær, Den Gamle By: ”Boligindretning, boligkultur og byens rum”
Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks arkitektur. Byens huse  – Byens plan, bd. 2, Kbh. 1979, s. 50- 136 (86 s.)

Uge 49
Tema: De danske byer 1660-1850
Materiale:
Forelæsningsmanuskript "Byens landbrug og økosystem" (Word, 37K)

Litteratur:
Gerd Neubert: Teknisk forvaltning i Køge i 1600-årene, i Køge Museum 2000, s.41-64, 23 s.
Trine Locht Elkjær: Købstadslandbrugets betydning for købstadens erhvervsliv og økonomi i 1700- og 1800-tallet, Fortid og Nutid 2001, s. 251-272, 21 s.

Synopsis-gennemgang

Uge 50
Tema: Byudvikling 1780-1870

Litteratur:
Ole Feldbæk: Danmarks økonomiske historie 1500-1840, Herning 1993, s. 129-148, 19 s.
Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800, Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie, Herning 1999, s. 78-93, 15 s.
Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov 1800-1850, Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie, Viborg 1990, s. 65-89, 29 s.
Ole Hyldtoft: Danmarks økonomiske historie 1840-1910, Herning 1999, s. 116-134 og 55-86, 49 s