Den Digitale Byport

  • En samling databaser og præsentationer af de danske byers historie med en hovedvægt på perioden 1600-1900.

Nyheder

14.09.2020 | Udgivelse

Ny udgivelse: Noter om Byhistorie

Mikkel Thelle har bidraget med en artikel til nr. 226 af historielærerforeningens tidsskrift "Noter", der handler om byens historie.

18.06.2020 | Administrative forhold

Dansk Center for Byhistorie søger ny studentermedhjælper

Stillingen tiltrædes fra 1. september 2020 og er 5 timer ugentligt (flextid). Ansættelsesperioden kan være max. 2 år eller frem til afslutningen af dit studie. Aflønning efter overenskomst.

11.05.2020 | Bevillinger

Ny bevilling

Dansk Center for Byhistorie siger tak for bevillingen fra VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN til sammen med Mikkel Bille og et dygtigt hold at indsamle materiale om den pandemiske by.

Besøg Dansk Center for Byhistories blog

19/06 - 2020 | Arkitektur

Kongelig smittespredning? En pestepidemi kommer til Kolding, 1654

Den igangværende corona-epidemi har medført en forøget interesse for historiske epidemier. I epidemiens begyndelse kunne man på nettet og i...

30/03 - 2020 | Formidling

Fra fattigbarn til byrådsmand

Georgius Valdemar Jaquet (1883 – 1940) var byrådsmedlem og en del af den socialdemokratiske inderkreds i mellemkrigstidens Aarhus. Alligevel vil...

Find os

Adresse                                                    Kontaktoplysninger
Den Gamle By                                          +45 2170 2790
Viborgvej 2                                               mail@byhistorie.dk
8000 Århus C                                           Ansatte

Følg med på centrets Facebook og Twitter, hvor vi opdaterer på byhistorisk forskning, projekter, nye udgivelser og meget andet.