Den moderne by

Med bidrag af Hans Thor Andersen, Søren Bitsch Christensen, Peter Dragsbo, Jens Toftgaard Jensen, Knud Knudsen, Bue Nielsen, Merete Bøge Pedersen, Naomi Hainau Pinholt, Anne-Louise Sommer, Mikkel Thelle, Mette Ladegaard Thøgersen & Ulla Tofte.

Den moderne by opstod, da forstæder, stationsbyer og satelitbyer voksede frem og byen opslugte det omgivende landbrugssamfund. Kvarterer, forlystelsessteder, forsamlingsbygninger og institutioner blev dannet - og disse områder og bygninger er den dag i dag omdrejningspunktet i de fleste byer.

Den moderne by præsenterer de danske byers historie og historigrafi i perioden 1840-2000. Bogens 12 artikler giver et billede af, hvordan byerne i moderne tid har domineret samfundets udvikling, og gør det klart, at samtidsanalyse og byhistorie hænger nøje sammen. Med den moderne by opstod også kampen i og om byrummet. Befolkningsgrupper søgte at sætte deres politiske vilje igennem ved at erobre byens rum, ligesom der var indbyrdes kampe mellem byerne: Byplanlægningen udviklede sig til landsomfattende planer, der regulerede arbejdsdelingen mellem byerne og stræbte efter at tilpasse dem til den internationale konkurrence.

Den moderne by er tredje bind i serien Danske Bystudier. Bogen er tværfagligt anlagt, og blandt dens forfattere findes historikere, geografer og etnologer samt en kunsthistoriker.

 

Pressen skrev

"Byhistorie, byplanlægning og egentlig samtidsanalyse væves sammen i antologien til en tværfaglig mosaik."

og

"Man får en hurtig indføring i en bred vifte af emner, men bliver hele tiden holdt fast på sporet om, at det grundlæggende tema er byudvikling i Danmark. Trods sit udspring i den akademiske verden, er de fleste artikler umiddelbart tilgængelige." (Historie-Online.dk).

Læs anmeldelsen her.

 

Fakta om bogen

Den moderne by

Danske Bystudier 3.

Redigeret af Søren Bitsch Christensen.

Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2007.

402 s., indb., ill., 
ISBN 87 7934 151 9.