Datering af Steges bykort

Datering af Steges bykort

På jeres hjemmeside fandt jeg to prospekter af Stege. Det øverste viser et bykort over Stege, og det nederste viser Stege set fra Lendemarkesiden. Det sidstnævnte prospekt angives til at være fra 1767, mens der ikke er angivet årstal for bykortet. Har I et kvalificeret gæt på, hvor gammelt bykortet er?

Jeg bemærker, at Mølleporten ikke er tegnet ind på kortet og heller ikke nævnes i "signaturfortegnelsen" nederst i højre hjørne. Dér, hvor Mølleporten står endnu den dag i dag, er der i stedet for på kortet indtegnet to mørke firkanter på hver side af noget, som må være en (vinde-)bro. Mølleporten skulle være opført i slutningen af 1400 tallet. Så hvis det er korrekt, at Mølleporten mangler på kortet, så må kortet være fra FØR slutningen af 1400 tallet.

Og måske er kortet endda ældre end byvolden og bygraven, der blev opført omkring 1430. Der er ingen tvivl om, at det er vand, der er tegnet ind på strækningen mellem Noret og Stege Bugt, men jeg synes, at det mere ligner et vandløb (en å?) end en vandfyldt voldgrav.

Hvad siger I til disse overvejelser ?

Hanne Hjelmer Jørgensen
18. november 2011

 

Svar:

Kære Hanne Hjelmer Jørgensen.

Tak for din henvendelse. Kortet stammer fra Den Danske Atlas af Erich Pontoppidan fra 1767 ligesom det andet prospekt. Det er dermed ikke helt så gammelt, som du foreslår.

Mølleporten blev, som du skriver, opført i slutningen af 1400-tallet og blev ombygget/nybygget i 1674. Det er rigtigt, at den ikke er indtegnet på kortet. Det er dog ikke nødvendigvis så usædvanligt. På kort over andre byer ser man også, at byporte trods deres vigtighed ikke altid er tegnet på. Hvorfor Mølleporten så i stedet er markeret med to firkanter, kan jeg ikke give noget godt bud på. Men ofte er det sådan med bykort helt frem til moderne tid, at der kan være elementer, som ikke nødvendigvis harmonerer præcist med virkeligheden.

I kortet over Stege er der dog nogle klare elementer, der indikerer, at kortet ikke er fra 1400-tallet, men fra perioden efter 1600-tallet. Eksempelvis angiver nr. 4 på kortet Stege Tugthus, som var beliggende i byen fra 1737 til 1851. Nr. 8 angiver slottet som ruin ("rudera"). Slottet kaldet Stegeborg blev opført i 1200-tallet og blev ødelagt i 1534 under Grevens Fejde, så i 1700-tallet har det ligget som ruin, indtil stenene i begyndelsen af 1800-tallet blev kørt væk. Stege var fra middelalderen omkranset af en vold og ifølge flere kilder en bymur. Bymuren, der dog ikke kan påvises arkæologisk, mistede fra 1500-tallet sin betydning og menes at være nedrevet i slutningen af 1600-tallet, og af samme grund ses bymuren heller ikke på kortet. Dermed havde Mølleporten i 1700-tallet ikke længere militær betydning, og det kan måske være et bud på, hvorfor man ikke har ulejliget sig med er tegne den tydeligere ind, idet den nu blot var en markering af konsumtionslinjen mellem land og by.

Kristian Buhl Thomsen
22. november 2011